ناتوانی های حرکتی یکی از مهمترین علائم فلج مغزی در کودکان است . فلج مغزی چیست؟ فلج مغزی (CP)Cerebral Palsy از دسته بیماری‌های ناتوان کننده مزمن سیستم موتور در کودکان است؛ علل مولد بیماری بسیار گوناگون می‌باشند از ناهنجاری‌های تکامل مغز …

بیشتر بخوانید