بلاگ گرید

پولیپ تار آواهای حنجره

پولیپ تار آواهای حنجره: پولیپ ها اکثرا یک طرفه هستند و معمولا در دو سوم قدامی تارآواها یعن ...

بیشتر بخوانید

مسیر دهانی حلقی و بینی

مسیر دهانی حلقی و بینی ...

بیشتر بخوانید

آیا دو زبانگی تأثیری در تأخیر گفتار در کودکان دارد؟

آیا دو زبانگی تأثیری در تأخیر گفتار در کودکان دارد؟ در جواب باید بگوییم بله!!گاها مشاهده م ...

بیشتر بخوانید

صدا دادن زانو !

🔴صدا دادن زانو ✅شاید بسیاری از شما حین راه رفتن یا حرکت دادن زانو صدایی از زانوی خود شنیده ...

بیشتر بخوانید

لکنت یا ناروانی طبیعی؟

🔴اساسا کودکان در دوران رشد ابتدا از آواسازی های بی هدف شروع کرده و سپس در یک سالگی تک کلما ...

بیشتر بخوانید

اهمیت آموزش زبان و گفتار در کودکان اوتیستیک

کودکان اوتیستیک به علت عدم توانایی در برقراری ارتباط گاها رفتارهای پرخاشگری از خود بروز می ...

بیشتر بخوانید