آیا دو زبانگی تأثیری در تأخیر گفتار در کودکان دارد؟ در جواب باید بگوییم بله!!گاها مشاهده می شود تعدادی از والدین گرامی از همان سنین پایین دو یا سه سالگی با مواجه کردن کودک با یک زبان خارجی که به …

بیشتر بخوانید